Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Etablering af lavvandet stryg med gydegrus i Åkær Å, vest for Ejstrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Sportsfiskerforening ønsker at etablere et lavvandet stryg med gydegrus på en ca. 40 meter lang strækning af Åkær Å, vest for Ejstrup.

Formålet med projektet er at give ørreder bedre muligheder for at gyde deres æg på denne delstrækning af Åkær Å og dermed bidrage til en mere robust bestand af ørreder på denne del af Åkær Å og dermed også i den nedstrøms liggende Kolding Å.

Projektet består i, at den eksisterende vandløbsbund hæves ved at der lægges stenmateriale i vandløbet. Oven på dette udlægges der et 20-25 cm tykt lag af gydegrus. For at kompensere for at åens vandføringsevne reduceres, når bunden hæves, gøres åen ca. dobbelt så bred på den pågældende ca. 40 meter lange strækning. På den måde vil projektet ikke påvirke åens samlede vandføringsevne.

Projektet er nærmere beskrevet ansøgningsmaterialet og projekttegningerne.

 Offentlig høring

Vandløbsrestaureringsprojekter, herunder udlægning af gydegrus, skal efter § 24 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje