Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til sø

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af sø

Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af sø på matr.nr. 14a Lunderskov By, Lunderskov, der tilhører ejendommen Gelballevej 21, 6640 Lunderskov. Afgørelsen kan findes under "dokumentation & tilladelser"

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje