Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Spildevandsplantillæg 2018-14 Nyt boligområde ved Bomhusvej

Miljø, natur og klima Tilbage

Forslag til spildevandsplantillæg for nyt boligområde ved Bomhusvej

Tilbage

Dette tillæg nr. 14 til Kolding Kommunens spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet for at præcisere, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i det ny boligområde. Formålet med indeværende tillæg er at udlægge lokalplanområdet til separatkloakering.

Spildevandsplantillægget lægger op til, at området separatkloakeres, så regnvand og spildevand håndteres i to særskilte systemer. Spildevandsforsyningen (BlueKolding) vil føre stikledninger (regnvand og spildevand) frem til hver enkelt ejendom. Regnvand vil håndteres i jordledninger og ledes til eksisterende regnvandsbassin.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje