Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at sænke en rørunderføring i Rold Bæk

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at sænke en rørunderføring i vandløbet Rold Bæk. Projektområdet er nordøst for Lunderskov og nordvest for Gelballe.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. Klagefristen er den 21. juli 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje