Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro og åsted i Binderup Mølleå i Sdr. Bjert

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Bjert Beboerforening har søgt om tilladelse til etablering af bro og åsted i Binderup Mølleå. Broen og åstedet ønskes etableret i forbindelse med et nyt opholdssted nær vandløbet. Broen vil skabe sammenhæng mellem det nye opholdssted og eksisterende æbleplantage og musikfestivalplads nord for vandløbet. Formålet med projektet er at skabe et opholds- og læringssted for børn og voksne med vandløbet som omdrejningspunkt. Åstedet udformes som et arkitektonisk siddemøbel ind i brinkanlægget.

Der er meddelt tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra natubeskyttelsesloven. Efter både vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven kan der klages over  afgørelsen inden 4 uger fra offentliggørelsen. Klagefristen er således torsdag den 10. august 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje