Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse for Uhre Skovvej 26, Jordrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af stuehus, udhus, overdækning, orangeri og carport på Uhre Skovvej 26, 6064 Jordrup

Tilbage

Afgørelse 
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af stuehus på 191 m2, en overdækning på 49 m2, carport på 67 m2, et udhus på 23 m2 samt et orangeri på 24 m2 på ejendommen matr.nr. 2c Uhre By, Lejrskov beliggende Uhre Skovvej 26, 6064, Jordrup, som ansøgt. 

 

Klage 
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 13. september 2022, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje