Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til sø

Landzonesager Tilbage

Tilladelse til etablering af sø i landzone

Tilbage

Kolding Kommune har givet tilladelse til etablering af en sø på cirka 400 m2 på matr. nr. 4dz, Harte By, Harte som ligger på ejendommen Mosebakken 5, 6000 Kolding.

Høringsfrist er d. 28. juni 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje