Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til indvinding af grundvand til forsyning af 4 huse med drikkevand samt vand til malkekvæg på Stenskrovej 50, 6070 Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevandsforsyning af 4 huse samt vand til malkekvæg.

Der må indvindes 12.000 m3/år grundvand fra boring DGU nr. 143.401 på ejendommen Stenskrovej 50, 6070 Christiansfeld.

Indvindingstilladelsen gives efter § 20 i vandforsyningsloven, og afgørelse i forhold til miljøscreeningen meddeles efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje