Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Kolding Kommunes Sundhedspolitik 2024-2032 - ”Sammen om et sundt liv i balance”

Sundhed Tilbage

En ny sundhedspolitik for hele Kolding Kommune er på vej, og i den forbindelse er det muligt at indgive høringssvar frem til søndag den 17. marts 2024.

Tilbage

Målgruppen for sundhedspolitikken er alle borgere i Kolding Kommune. Udvalget Sundhed og Fritid står i spidsen for udarbejdelsen af politikken, som forventes godkendt i byrådet til maj 2024. 

I Kolding Kommune er der en politisk ambition om, at alle mennesker skal have mulighed for at leve et sundt liv og opleve trivsel i alle livsfaser. Sundhed har mange ansigter og handler ikke kun om at være fri for sygdom. Sundhed er også meningsfulde fællesskaber, bevægelse, rehabilitering, selvværd, en god ven at tale med, glæde ved livet, kost, der giver energi og meget andet. Sundhed er det samme som at opleve sig i fysisk, mental og social balance. Derfor har Kolding Kommunes sundhedspolitik fået overskriften ”Sammen om et sundt liv i balance”.

Sundhedspolitikken består af visionen ”Vi vil gøre det nemmere at leve et sundt liv så lang tid som muligt” og fire fokusområder:

Vi fremmer sundhed og trivsel
Vi fremmer lighed i sundhed
Vi fremmer børn og unges mentale trivsel
Vi fremmer muligheden for at kunne selv

Under hvert fokusområde er der formuleret en række tværgående politiske pejlemærker. En nærmere konkretisering af disse vil blive udarbejdet efter sundhedspolitikkens godkendelse. Det er forventningen og ambitionen, at sundhedspolitikken vil blive fulgt op med handlinger på tværs af hele kommunen i form af gensidige forpligtelser om indsatser under hvert fokusområde.
Processen med at omsætte sundhedspolitikken til konkrete indsatser og handlinger vil foregå løbende hen over politikkens periode og involvere alle forvaltninger og relevante aktører - herunder også det tværsektorielle samarbejde.

 

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje