Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udskiftning af bro over Odderbækken.

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udskiftning af bro over Odderbækken.

Tilbage

Grundejerforeningen Buskvej og Oluf Ravns Vej har ansøgt Kolding Kommune om tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udskiftning af gangbro over Odderbækken. Projektet har ikke indflydelse på afstrømnings- og miljømæssige interesser, der er tilknyttet Odderbæk

Kolding Kommune meddeler hermed tilladelse til projektet.

Tilladelse kan ses i vedhæftede Pdf-fil.”

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje