Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter planloven til etablering af minivådområde, 6052 Viuf

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af minivådområde

Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af et minivådområde på matr.nr. 23 og 15a Viuf By, Viuf,, tilhørende hhv. henholdsvis ejendommene Vestersig 150 og Vestersig 115, 6052 Viuf. Afgørelsen findes under "dokumentation & tilladelser". 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje