Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til regulering af drænledning - Bækkelundvej 4 i Jordrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Der er givet en tilladelse efter Vandløbsloven til, at en drænledning kan reguleres i forbindelse med etablering af et minivådområde på arealerne ved Bækkelundvej 4 ved Jordrup.

Der er samtidig efter Lov om miljøvurdering truffet afgørelse om, at reguleringen af drænledningen ikke skal VVM vurderes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje