Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter planloven til etablering af minivådområde, 6000 Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af minivådområde

Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af et minivådområde på matr.nr. 12c Vonsild By, Vonsild, der tilhører ejendommen Vyffs Vej 24, 6000 Kolding. Afgørelsen findes under "dokumentation & tilladelser".

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje