Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Regulering af tre drænledninger i forbindelse med etablering af tre forskellige minivådområder ved Langforte 120 ved Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget tre ansøgninger om at regulere tre drænledninger på arealerne ved Langforte 120, vest for Christiansfeld.  Reguleringerne sker i forbindelse med etablering af tre minivådområder i området. Etableringen af minivådområderne og reguleringerne af drænledningerne vil ikke påvirke afvandingen i området, - hverken ovenfor eller neden for minivådområderne.

Offentlig høring

Vandløbsprojekter, herunder reguleringer af drænledninger, skal efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje