Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at etablere en gangbro over Seest Mølleå i Hylkedalen

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har givet en tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at der må etableres en gangbro over Seest Mølleå i Hylkedalen. Broen etableres som en del af et større sammenhængende stisystem i Hylkedalen og som en del af et klimaprojekt.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje