Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af Spildevandsplantillæg 2018-19

Miljø, natur og klima Tilbage

Forslag til spildevandstillæg i forbindelse med nyt boligområde ved Idyl, Kolding

Tilbage

Dette tillæg 2018-19 til Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet for at inddrage et nyt boligområde i Blå Plan.

Kolding Kommune er i gang med at udarbejde lokalplan 1018-18 for et nyt boligområde ved Idyl i Kolding. Området omfatter dele af matrikel 3f, Dalby By, Dalby, og nærværende tillæg omfatter denne del.

Området er i dag ikke omfattet af Blå Plan, og dette tillæg har til formål at inddrage boligområdet i Blå Plan og udlægget det til separatkloakeret område, således at regn- og spildevand håndteres af forsyningsselskabet (BlueKolding).

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje