Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Indledende høring – Ansøgning om godkendelse af svineproduktionen på Ballegårdsvej 20, Vamdrup.

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af svineproduktionen på Ballegårdsvej 20, 6580 Vamdrup.

Tilbage

Der søges om at få godkendt den eksisterende svineproduktion i de eksisterende stalde efter modellen for produktionsareal. Der sker ingen udvidelser i forbindelse med godkendelsen, men der søges om mulighed for at skifte mellem slagtesvin og smågrise i begge stalde. I forbindelse med godkendelsen nedlægges minkproduktionen på ejendommen.

Produktionen omfatter et produktionsareal på i alt 1.911 kvm. Desuden er der 2 eksisterende gyllebeholdere med et samlet areal på ca. 1.090 kvm.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektets virkningerne på miljøet bliver vurderet.  Alle har mulighed for at se ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten og for senere at få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Miljø og Erhverv, Landbrug, Nytorv 11, 6000 Kolding, eller til landbrug@kolding.dk senest tirsdag den 16. august 2022.

Der er mulighed for at se ansøgningen her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje