Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til forlængelse af røroverkørsel over offentligt vandløb, vest for Kobbersted

Trafik, veje og parker Tilbage

Tilladelse efter vandløbsloven til forlængelse af røroverkørsel over offentligt vandløb, vest for Kobbersted

Tilbage

Kolding Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven til at forlænge en røroverkørsel i det offentlige vandløb Tilløb til Taps Å ved Kobbersted. Der er ligeledes meddelt dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje