Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Grundvandssænkning, Nordager 1

Miljø, natur og klima Tilbage

Grundvandssænkning ifm. byggeprojekt.

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til etablering af en pumpeboring og bortledning af grundvand (grundvandssænkning) i forbindelse med et byggeprojekt på adressen Nordager 1-3, 6000 Kolding.

Ved pumpeforsøget skal det fastlægges, hvor stor en vandmængde, der skal bortledes i forbindelse med byggeprojektet.

Det oppumpede grundvand afledes på terræn til nedsivning på samme matrikel som den kommende pumpeboring. 

Klagefristen er den 19. maj 2022.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje