Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til indvinding af grundvand fra to gravesøer på matr. nr. 83 og 85, Anderup, Stepping til støvbekæmpelse

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til midlertidig grundvandssænkning ved råstofindvinding under grundvandsspejl og vandindvinding fra to gravesøer.

Der må indvindes op til 10 m3 i timen og samlet 5.000 m3 årligt fra de to gravesøer. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje