Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring: Vandløbsrestaurering af Kolding Å ved udlægning af stenbunker

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning fra Kolding Sportsfiskerforening og Kolding Herreds Landbrugsforening om et vandløbsrestaureringsprojekt i Kolding Å. Restaureringen sker ved udlægning af 16 stenbunker på en strækning på ca. 440 meter. Projektets formål er at skabe variation i vandløbet til gavn for vandløbets fauna og flora.

Projektlokaliteten er øst for Ejstrup og nordøst for Vranderup. Høringsfristen er den 17. august 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje