Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Indkaldelse af idéer og forslag til miljøkonsekvensrapport for projekt ’Vandturbineledning Lillebælt’ (1. offentlighedsfase)

Miljø, natur og klima Tilbage

Indkaldelse af idéer og forslag til miljøkonsekvensrapport for projekt ’Vandturbineledning Lillebælt’

Tilbage

Kolding Kommune og Kystdirektoratet gennemfører i perioden 15. maj – 12. juni 2023 høring af forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for projekt ’Vandturbineledning Lillebælt’. Høringen gennemføres efter § 35 i miljøvurderingsloven.

BlueKolding ønsker at etablere en supplerende udløbsledning fra centralrenseanlægget i Agtrup på de sidste ca. 100 m før og ud i Lillebælt, hvor 30 m af ledningen placeres på søterritoriet. Formålet med den supplerende ledning er at øge ledningskapaciteten for dels at undgå nødoverløb af renset spildevand umiddelbart inden udløbet i Lillebælt samt på sigt at give mulighed for at øge renseanlæggets kapacitet.

I nærværende projekt er både Kolding Kommune og Kystdirektoratet VVM-myndighed, da det ansøgte projekt både omfatter anlægsarbejder på land og søterritoriet. Kolding Kommune og Kystdirektoratet skal derfor i fællesskab koordinere miljøvurderingsprocessen.

Myndighederne har, for at sikre én indgang for offentligheden og berørte myndigheder, valgt at høringssvar til miljøkonsekvensrapporten sendes til Kolding Kommune som koordinerende myndighed.

Alle interesserede opfordres til at kommentere materialet og indsende høringssvar til vvm@kolding.dk senest den 12. juni 2023.

På Kystdirektoratets hjemmeside (www.kyst.dk) under ”Offentliggørelser” kan du finde ansøgningsmaterialet omfattet af kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet bemærker, at denne høring erstatter den almindelige høring efter kystbeskyttelsesloven.

Høringsmateriale og ansøgningsmateriale finder du til højre under ’Dokumentation & Tilladelser’

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje