Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til tilslutning af vejvand fra byggemodning på matrikel 3ap, 6091 Bjert

Miljø, natur og klima Tilbage

Vejvand fra byggemodning ved Eegsvej, 6091 Bjert, kan tilsluttes regnvandsbassin RB-09-07, matrikel 3ah.

Tilbage

Kolding Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af vejvand fra byggemodning på matrikel 3ap til bassin RB-09-07, beliggende matrikel 3ah. Byggemodningen er omfattet af spildevandsplanen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje