Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Revideret affaldsplan i høring.

Affald og genbrug Tilbage

Kolding Kommune sender hermed den reviderede ’Affaldsplan 2022-2024’ i offentlig høring i 8 uger.

Tilbage

’Affaldsplan 2022-2024’, er en revidering af den eksisterende ’Affaldsplan 2019-2024’, som beskriver Kolding Kommunes mål og aktiviteter der skal forebygge og fremme effektiv udnyttelse af borgernes og virksomhedernes affald. Planen følger de nationale lovkrav og fastlægger, hvilke aktiviteter, der prioriteres i løbet af perioden.

Den reviderede ’Affaldsplan 2022-2024’ tager udgangspunkt i den nationale affaldsplan, hvor By- og Udviklingsforvaltningen forventer, at Kolding Kommune når de fastsatte genanvendelsesmål i den nationale affaldsplan. Plast kan dog være en udfordrende type affald, da en ny opgørelsesmetode til beregning af genanvendelsesprocenten har en høj tabsrate for netop plast. Det kan derfor blive svært for Kolding Kommune, såvel som andre kommuner, at opnå genanvendelsesmålet for plast.

Den reviderede ’Affaldsplan 2022-2024’ tager, som sin forgænger ’Affaldsplan 2019-2024’, udgangspunkt i Kolding Kommunes overordnede tankegang: Sammen designer vi livet med fokus på borgerens centrum, hvor målet er at udvikle løsninger i samarbejde med borgerne, så de passer til hverdagens behov.

 

Den vedhæftede affaldsplan omfatter følgende:

Indledning og status på affaldsmængderne i Kolding Kommune samt behandlingen heraf 

Beregning af genanvendelsesprocenten i Kolding Kommune, både med den gamle (bilag 5-procenten)    og nye opgørelsesmetode (reel genanvendelse)

Evaluering og status på aktiviteterne vedtaget i ’Affaldsplan 2019-2024’

Handlingsplan for aktiviteter og initiativer indtil slutningen af planperioden i 2024

Prognose for fremtidige affaldsmængder i 2025 og 2030 i Kolding Kommune

Nuværende ordning til erhvervsaffald på genbrugspladserne gentænkes 

Behandlingskapacitet og kortlægning af erhvervsaffald.

 

Høringsperiode:

For at give offentligheden mulighed for at udtale sig, fremlægges affaldsplanen og referat fra den politiske behandling hermed til høring i 8 uger , hvor enhver har ret til at kommentere forslaget inden 8. januar 2023 kl. 23:59. 

Du kan sende kommentarer, bemærkninger, spørgsmål eller ændringsforslag til indholdet i affaldsplanen via denne høringsportal.

 

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje