Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Spildevandsplantillæg 2018-14 Vonsild Øst

Miljø, natur og klima Tilbage

Forslag til spildevandsplantillæg for nyt boligområde ved Bomhusvej

Tilbage

Dette tillæg nr. 14 til Kolding Kommunens spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet for at præcisere, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i det ny boligområde.

Spildevandsplantillægget lægger op til, at områdets spildevand tilsluttes spildevandsforsyningens (BlueKoldings) kloaksystem, og regnvand håndteres i et regnvandsbassin, der etableres og driftes af områdets regnvandslav.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje