Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring forud for tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb ved Drejens

Miljø, natur og klima Tilbage

Privat rørlagt vandløb ønskes omlagt

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til regulering af et privat rørlagt vandløb ved ejendommen Elvighøjvej 2, 6000 Kolding. Reguleringen vil bestå i udskiftning af et eksisterende betonrør ca. Ø 300 mm rør med et Ø 500 mm PVC rør over en strækning på ca. 25-28 meter. Det private rørlagte vandløb er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven, jf. dennes § 2. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne uden, at der er givet en tilladelse efter vandløbsloven. Projektet som ønskes gennemført, fremmes hermed ved offentlig høring inden der træffes afgørelse efter vandløbsloven.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje