Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til minivådområde

Landzonesager Tilbage

Der er meddelt landzonetilladelse til et minivådområde ved Bækkelundvej 4, 6064 Jordrup

Tilbage

Kolding Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af et minivådområde på ca. 0,67 ha på matr. nr. 23a Jordrup By, Jordrup tilhørende Bækkelundvej 4, 6064 Jordrup.

 

Klagefristen er den 14. april 2022.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje