Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af drænledninger i forbindelse med etablering af 3 minivådområder øst for Vonsildvej og Sjølundvej, syd for Vonsild

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune tillader etablering af 3 særskilte minivådområder syd for Vonsild. Etableringen af minivådområderne sker som et led i Fødevare- og landbrugspakken fra 2016, hvor formålet er at reducere udledningerne af næringsstoffer til vandmiljøet. 

Projekterne er blevet screenet for eventuel miljøvurdering (VVM). Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at projekterne ikke er VVM-pligtige. Kommunens afgørelse er vedlagt den vandløbsretlige tilladelse.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje