Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Miljøscreening vedr. fjernvarme til Ahornvænget Lunderskov

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af fjernvarmerør i del af Ahornvænget 6640 Lunderskov må antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagefristen udløber den 29. november 2023.

 Du vil kunne se afgørelsen i boksen ’Dokumentation og Tilladelser' til højre herfor.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje