Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til åbning af rørlagt vandløb i Vamdrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune ønsker, at genåbne et privat rørlagt vandløb ved ny udstykning i Vamdrup

Tilbage

I udkanten af Vamdrup skal et større område på knap 14 hektar omdannes til boligområde. I området løber i dag et rørlagt vandløb. En del af projektområdet skal udlægges til rekreativt grønt område og Kolding Kommune ønsker, at genåbne dette vandløb i forbindelse med, at området omdannes til boligområde.

Kolding Kommune meddeler hermed tilladelse efter bestemmelserne i vandløbsloven. Afgørelsen kan påklages i en periode på 4 uger som beskrevet i afgørelsens klagevejledning. Sidste frist for rettidig klage er således d. 4. marts 2022.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje