Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af vade- og drikkested og udlægning af grus i Bastrup Bæk

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune ønsker at etablere et kombineret vandingssted og kreaturovergang for græssende kvæg i Bastrup Bæk ved udløbet til Kongeå. I samme ombæring udlægges gydegrus på strækningen nedstrøms Kirkevej.

Tilbage

Kolding Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til at etablere et kombineret vandingssted og kreaturovergang for græssende kvæg i Bastrup Bæk ved udløbet til Kongeåen og på den tilstødende eng på matr. nr. 9t og 14l, Bastrup By, Vamdrup i Kolding Kommune. Efter samme lov meddeles tilladelse til at udlægge gydegrus over en strækning af vandløbet.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje