Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Forslag til spildevandsplantillæg 2018-24 - kloakering af nyt boligområde ved Birkemosevej, Kolding

Miljø, natur og klima Tilbage

Området ønskes ændret til et planlagt spildevandskloakeret

Tilbage

Dette tillæg, nr. 24, til Kolding Kommunens spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet for at præcisere, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i det ny lokalplanområde. Området er delvist ukloakeret og delvis udlagt til fremtidig separatkloakering.   

 

Med indeværende spildevandsplantillæg vedtages det, at området udlægges til fremtidig spildevandskloakering, så spildevand håndteres af forsyningsselskabet (BlueKolding), mens tag- og overfladevand håndteres af grundejer eller samlet af grundejere i lokalplanområdet. Spildevandsforsyningen (BlueKolding), vil føre stik (spildevand) frem til hver enkelt ejendom. Regnvand vil håndteres i jordledninger eller på terræn og forventes ledt til et fælles nedsivningsanlæg i lokalplanområdet.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje