Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding fra grave sø til støvbekæmpelse

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til midlertidig grundvandssænkning ved råstofindvinding under grundvandsspejl. Herudover meddeles tilladelse til at indvinde grundvand fra en grave sø til støvbekæmpelse.

Den kommende grave sø vil omfatte dele af matriklerne 9t, 10s, 13a og 13d, Lejrskov By, Lejrskov.

Der må indvindes op til 1000 m3/år grundvand, og maksimalt 10 m3/time.

Klagefristen er den 4. juli 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje