Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Svanemosevej, sydvest for Vonsild

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har efter vandløbsloven givet en tilladelse til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde på et areal ved Svanemosevej, vest for E45 motorvejen, sydvest for Vonsild.

Reguleringen vil ikke ændre på afstrømningsforholdene i området. 

Der er desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM pligtigt.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje