Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter planloven til etablering af to vandhuller, 6000 Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af vandhuller

Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af to vandhuller på matr.nr. 2db Rådvad By, Harte, der tilhører ejendommen Busholmvej 60, 6000 Kolding. Afgørelsen kan findes under "dokumentation & tilladelser".

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje