Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af øvre del af Vrå Bæk

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune nedklassificerer Vrå Bæk på en kortere delstrækning.

Tilbage

Kolding Kommune nedklassificerer Vrå Bæk på en kortere delstrækning. Nedklassificeringen betyder at den fremtidige vedligeholdelse overgår fra det offentlige til private bredejere.

Nedklassificeringen tilsidesætter ikke afstrømnings- eller miljøinteresser.

Afgørelsen kan ses i vedhæftede Pdf-fil.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje