Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af udkast til godkendelse på Hulskovvej 52, 6000 Kolding

Trafik, veje og parker Tilbage

Kolding Kommune har udarbejdet et udkast til godkendelse for ejendommen Hulskovvej 52, 6000 Kolding.

Tilbage

Kærsminde, Hulskovvej 52, 6000 Kolding ansøger om at få godkendt etablering af yderligere to kyllingehuse på ejendommen.

Godkendelsen omfatter følgende:

- Etablering af to kyllingehuse til økologisk slagtekyllingeproduktion på hver 1.060 m2 produktionsareal.

- Etablering af yderligere 6 fodersiloer á ca. 14 m3.

- Udvidelse fra 5.620 m2 produktionsareal til i alt 7.740 m2 produktionsareal.

- Mulighed for fleksibel produktion i hus 1, 2 og 4, så der kan veksles mellem konventionel produktion og økologisk produktion af slagtekyllinger og produktion af skrabekyllinger.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 4 i husdyrbrugloven med offentlighedsproceduren efter § 55 i loven.

Du vil kunne se udkastet til godkendelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Bemærkninger til udkastet skal være modtaget af Kolding Kommune senest mandag den 2. maj 2022 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet. Bemærkninger skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelsen af projektet. Evt. indkomne bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling men vær dog opmærksom på, at bemærkningerne ikke nødvendigvis medfører en ændring af afgørelsen.

Afgørelsen vil ligeledes blive annonceret på kommunens hjemmeside med en klagevejledning. Herefter kan afgørelsen påklages via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje