Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at udlægge gydegrus og etablering af et sandfang i den nedre del af Vejstruprød Bæk

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har givet en tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at udlægge gydegrus og etablering af et sandfang i den nedre del af Vejstruprød Bæk. Formålet med projektet er at give fisk og smådyr i vandløbet bedre livsbetingelser. Det udlagte gydegrus vil forbedre ørredernes muligheder for at gyde deres æg i vandløbsbunden. Gydegrus udgør også gode levesteder for en lang række vandløbsinsekter og smådyr.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje