Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Regulering en drængrøft i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Nørreskov, syd for Vonsild

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om, at regulere en drængrøft på arealerne ved Nørreskov, syd for Vonsild.. Reguleringen af drængrøften sker i forbindelse med etablering af et minivådområde. Vandløbsprojekter, herunder reguleringer af drænledninger og grøfter, skal efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje