Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afgørelse om vedtagelse af nyt vandløbsregulativ for Kolding Å

Miljø, natur og klima Tilbage

Byrådet i Kolding Kommune har den 26. april 2022 vedtaget et nyt regulativ for det offentlige vandløb Kolding Å. Der træffes hermed afgørelse om vedtagelse af et nyt vandløbsregulativ for det offentlige vandløb Kolding Å.

Tilbage

Med henvisning til vandløbslovens § 12 træffes der hermed afgørelse om vedtagelse af et nyt vandløbsregulativ for det offentlige vandløb Kolding Å.

Byrådet i Kolding Kommune har den 26. april 2022 vedtaget et nyt regulativ for det offentlige vandløb Kolding Å.

Forslag til regulativ har været i offentlig høring i perioden 15. november 2021 til den 10. januar 2022. Her har blandt andet 155 lodsejere og en række interessenter haft mulighed for at komme med høringssvar og kommentarer til det nye vandløbsregulativ. 

Den fulde afgørelse er vedlagt som pdf. Kolding Kommunes afgørelse om et nyt vandløbsregulativ for Kolding Å kan efter vandløbslovens § 80 påklages til Miljø – og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt og er fastsat til 3. juni 2022.

Du kan finde det vedtagne regulativ med bilag direkte via mitvandloeb.dk, hvor det er muligt at se, hvad der gælder for de enkelte strækninger af vandløbet. Du tilgår materialet ved at klikke på vandløbsstregen. Du kan også benytte adressesøgefeltet i det øverste højre hjørne. Høringssvaret og forvaltningens kommentarer til dette er vedlagt vandløbsregulativet for Kolding Å på hjemmesiden mitvandloeb.dk.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje