Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af udkast til godkendelse Skovrupvej 81, 6070 Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har udarbejdet et udkast til godkendelse af ejendommen Skovrupvej 81, 6070 Christiansfeld

Tilbage

Høgsgård, Skovrupvej 81, 6070 Christiansfeld søger om en udvidelse af svineproduktionen på ejendommen.

Godkendelsen omfatter følgende:

- Etablering af ny farestald med luftrensning vest for eksisterende staldanlæg

- Etablering af teltoverdækning på alle tre eksisterende gyllebeholdere

- Renovering af den eksisterende farestald til drægtighedsstald og karantænestald

- Mulighed for fleksibel produktion i ét af staldafsnittene i den eksisterende løbe- og poltestald, så der kan veksles mellem produktion af søer og slagtesvin i dette afsnit

- Udvidelse af produktionsarealet med 4.659 m2 til i alt 8.997 m2 produktionsareal

- Godkendelse af 2.071 m2 gylleoverflade i de tre eksisterende gyllebeholdere

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugloven.

Du kan se ansøgningen og udkastet til godkendelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Bemærkninger til udkastet skal være modtaget af Kolding Kommune senest den 12. november 2023 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet. Bemærkninger skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelsen af projektet. Evt. indkomne bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling men vær dog opmærksom på, at bemærkningerne ikke nødvendigvis medfører en ændring af afgørelsen.

Afgørelsen vil ligeledes blive annonceret på kommunens hjemmeside med en klagevejledning. Herefter kan afgørelsen påklages via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje