Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til etablering af sø

Landzonesager Tilbage

Kolding Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af sø

Tilbage

Kolding Kommune har meddelt landzone tilladelse til etablering af en sø på op til 400 m2 på matr. nr. 39 Ødis-Bramdrup By, Ødis tilhørende Gåskærgårdsvej 4, 6580 Vamdrup

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje