Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Miljøscreening af fjernvarmeprojekt ved Bækkelunden, Vonsild

Trafik, veje og parker Tilbage

Ikke miljøvurderingspligt

Tilbage

Miljøscreening af fjernvarmeprojekt ved Bækkelunden, Vonsild

Klagefristen udløber den 8. februar 2023.

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af fjernvarme til  Bækkelunden, Vonsild i Kolding må antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet

Jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 4 af 03/01/2023  

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje