Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Restaurering af Vejstruprød Bæk ved udlægning af gydegrus og skjulesten samt etablering af sandfang

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt på den nedre del af Vejstruprød Bæk. Projektets formål er, at bidrage til genopretning af gydepladser for fisk, samt forøge vandløbets biodiversitet og forbedre forholdene for fisk og smådyr og dermed opnå en tilstand, der svarer til det fastlagte miljømål for vandløbet.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje