Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til udledning af vejvand til Nr. Stenderup Bæk

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til udledning af vejvand fra motorvejsudvidelse nord om Kolding.

Tilbage

I forbindelse med udvidelse af motorvej E20/E45 fra nord for afkørsel 64, Kolding Vest, til motorvejskryds Kolding meddeles hermed tilladelse til udledning af vejvand via regnvandsbassin til åbent udløb til Nr. Stenderup Bæk. Vejvandet forsinkes og renses i bassin inden udledning til åbent udløb til Nr. Stenderup Bæk.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje