Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelse til at forbedre faunapassagen i Frueholt Bæk ved Eliassensvej

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Sportsfiskerforening ønsker at forbedre passageforholdene for fisk i Frueholt Bæk gennem rørunderføringen ved Eliassensvej 100 i Kolding.

Formålet med projektet er at forbedre passageforholdene for fisk gennem rørunderføringen ved vejen, således at der kan komme en mere udbredt fiskebestand i den øvre ende af Frueholt Bæk.

Kolding Kommune har givet en tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation efter naturbeskyttelsesloven til dette.

Der er samtidig efter miljøvurderingsloven truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Der kan klages over afgørelserne inden 4 uger. Klagefristen er den 8. juli 2022.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje