Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Kultur Kulturpuljen Honorarpuljen

Honorarpuljen

Kolding Kommunes har etableret en honorarpulje, som er henvendt til rytmiske spillesteder og musikforeninger i Kolding Kommune. Puljen uddeles som honorarstøtte til musikerhonorarer i forbindelse med afholdelse af koncerter med professionelle musikere. Med tilsagn om kommunal bevilling af honorarstøtte kan den enkelte koncertarrangør søge tilsvarende støtte ved Statens Kunstfond til betaling af musikeres honorarer.

Formålet med puljen er at understøtte et rigt og varieret udbud af musikoplevelser af høj kvalitet i Kolding Kommune.

Hvem kan søge støtte

Rytmiske spillesteder og musikforeninger i Kolding Kommune kan ansøge puljen.

Hvad kan der søges støtte til

Musikerhonorarer til rytmiske koncerter, der afholdes i Kolding Kommune. Du søger til koncerter, der skal afholdes året efter det ansøgte.

Der skal søges til minimum 30 klip (musikerhonorarer).

Kriterier for tildeling af tilskud

Honorarstøtte sammensættes af støtte fra Kolding Kommune og Statens Kunstfond, der hver finansierer 50% af musikerhonorarerne. Søger og får du en kommunal bevilling til honorarstøtte, skal du derfor også søge honorarstøtte fra Statens Kunstfond. Den kommunale bevilling gives under forudsætning af, at der bevilliges tilsvarende honorarstøtte fra Statens Kunstfond.

Statens Kunstfond har frist for ansøgning i starten af oktober. Kriterier og ansøgningsskema finder du på Statens Kunstfonds hjemmeside om honorarstøtte til rytmiske spillesteder.

Betingelser

  • at der afholdes minimum 10 koncerter fordelt ud over mindst 6 måneder
  • at der er offentlig adgang til alle koncerter, og at der tages entré
  • at ansøgningen ligger inden for de rammer Statens Kunstfond har opstillet for honorarstøtte.

I behandlingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:

  • at ansøger bidrager til udviklingen af et mangfoldigt og attraktivt musikmiljø i Kolding Kommune
  • at ansøger formår at samarbejde bredt med andre musikarrangører om udviklingen og det samlede udbud af attraktive koncertoplevelser
  • at det er realistisk at ansøger kan gennemføre de planlagte aktiviteter.

Hvornår skal du søge

Der er frist for puljen 1. juni, og du kan forvente svar på din ansøgning midt i august.

Krav og forpligtelser

Du skal benytte det digitale ansøgningsskema, som du finder via link nedenfor. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger samt bilag, der fremgår af skemaet.

Markedsføring

Ansøgere, der modtager tilskud, er forpligtet til at markedsføre alle koncerter, og det skal fremgå i markedsføringen at koncerterne er støttet af Kolding Kommune.

Svar og udbetaling af tilskud

Din ansøgning behandles på Kulturudvalgets møde i august, hvorefter du får svar.

Hvis du får tilsagn om honorarstøtte bevilliget, skal du efterfølgende ansøge Statens Kunstfond om honorarstøtte. Fristen er her i starten af oktober med svar i slutningen af november.

Hvis du får afslag på støtte fra Statens Kunstfond, bortfalder bevillingen fra Kolding Kommune.

Hvis du får tilsagn om honorarstøtte fra Statens Kunstfond skal du indsende dokumentation for den til Kultur og Event i Kolding Kommune til kultur@kolding.dk. Din bevilling vil i så fald blive udbetalt i januar.

Afrapportering og regnskab

Inden udgangen af marts det følgende år indsendes afrapportering for arrangementet. Afrapporteringen skal indeholde:
Regnskab
Oversigt over alle afholdte koncerter inklusive publikumstal
En kort beretning herunder input fra jer på, om jeres indsatser har levet op til forventningerne og hvorfor/hvorfor ikke
Relevante links og/eller fotos.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje