Skip til hoved indholdet

Pulje til kvartersamarbejde

  Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Kultur Pulje til kvartersamarbejdeHar I etableret et kvartersamarbejde og har I en idé til en aktivitet, indsats eller arrangement, så har I mulighed for at søge ved Kolding Kommunes pulje til kvartersamarbejde.

For at søge puljen skal I være et etableret kvarter, som er godkendt af By- Fællesforvaltningen. Hvis du vil vide mere om kvartersamarbejdet kan du læse om det her. Kvartersamarbejde i Kolding Bymidte

Formålet med puljen til kvartersamarbejdet er at støtte de lokale aktører i et kvartersamarbejde, for derigennem at bidrage til at skabe foranderlighed og forskelligartede oplevelser i midtbyen.

Et bredt samarbejde på tværs af lokale aktører kan være med til at styrke bymidtens liv og identitet og vil være et vigtigt træk i forhold til at sikre bymidten en overgang fra primært at være en handelsby til også i højere grad at omhandle oplevelser.

Retningslinjer for uddeling af puljen for kvartersamarbejder

Pulje til kvartersamarbejde har til formål at opmuntre til og støtte et øget byliv i Kolding midtby gennem aktiviteter og indsatser, forankret ved lokale aktører, som er i et etableret kvartersamarbejde i Kolding bymidte.

Kvartersamarbejdet skal bidrage til at skabe foranderlighed og forskelligartede oplevelser i midtbyen. Et bredt samarbejde på tværs af lokale aktører kan være med til at styrke bymidtens liv og identitet. Kvaliteterne i kvartererne - med deres allerede eksisterende atmosfære og funktioner - skal dyrkes yderligere, så det enkelte kvarters karakter fremstår klart og tydeligt. Der skal tages udgangspunkt i forskellige brugergrupper og de skal danne rammen om Kolding som destination for det gode hverdags- og kulturliv.

Projekter, der understøtter ambitionerne om mere liv i Kolding bymidte og styrkede kvartersamarbejder, prioriteres højest.

 • Der kan ansøges løbende

 • Der kan max. bevilges 15.000 kr. pr. aktivitet/initiativ

Repræsentanter/aktører fra kvartersamarbejderne kan søge til aktivitet, indsats eller arrangement. Lige nu er følgende kvartersamarbejder etableret i samarbejde med By- og Fællesforvaltningen.

 • Klosterkvarteret

 • Latinerkvarteret

(Der vil komme flere kvartersamarbejder til i forbindelse med den øgede indsats i Kolding bymidte).

Der kan søges til aktiviteter, indsatser, arrangementer m.m., der er forankret ved lokale aktører i et etableret kvartersamarbejde, som bidrager til bylivet i Kolding bymidte. Det kan også være indsatser som bidrager til byforskønnelse eller styrker områdets identitet, karakter og fællesskaber. Læs mere om tiltag, som kan være med til at styrke et kvartersamarbejde her

Et kvartersamarbejde kan som udgangspunkt søge puljen 2 gange på et år.

Der kan som udgangspunkt maksimalt gives tilskud til den samme aktivitet, indsats eller arrangement 3 gange i træk.  

Pulje til kvartersamarbejde kan søges løbende med et max. Beløb på 15.000 kr./gang. Ansøgninger til puljen behandles administrativt og bliver vurderet ud fra en række kriterier.

Det kan søges til aktiviteter/indsatser, der sker i et samarbejde mellem flere aktører inden for kvarteret:

 • Aktiviteter, der finder sted inden for kvartersamarbejdets område

 • Aktiviteter, som afholdes i det offentlige rum

 • Aktiviteter, som er åben for alle

 • Indsatser, som kan være med til at styrke identiteten i kvartersamarbejdet prioriteres


Der kan ikke søges til:

 • Bygningsrenovering og vedligehold af bygninger og andet materiel

 • Aktiviteter der foregår indendørs (som udgangspunkt)

 • Aktiviteter med velgørende formål

 • Aktiviteter med religiøse formål

 • Procesforløb

 • Ansøgers løn

 • Fortløbende driftsudgifter

Foreninger eller andre, som modtager støtte fra Kulturpuljen, skal opfylde en række krav. Digitalt ansøgningsskema skal benyttes og skal indeholde de oplysninger, som fremgår af skemaet. Herudover skal der vedlægges samlet budget.

Udbetaling af støtten sker normalt 1-2 uger efter at der er givet svar om bevilling. For udbetaling skal der anvendes CVR nummer/CPR nummer.

Ved tildeling af puljen skal regnskab sendes senest 2 måneder efter aktiviteten er afsluttet. Regnskabet skal være direkte sammenligneligt med ansøgningsbudgettet. Hvis der er overskud ift. det tilskud som er givet, skal det overskydende tilskud tilbagebetales til Kolding Kommune.

Der skal indsende fotodokumentation, som Kolding Kommune kan anvende til markedsføring af kvartersamarbejdet.

Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, er du velkommen til at kontakte bymidtekoordinator Camilla H. Horsted, cahor@kolding.dk eller 2137 0176, som gerne vejleder ved udformning af ansøgningen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje