Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Kysterne Vandscooter og jetski

Vandscooter og jetski

Hvor må du sejle med vandscootere og jetski i Kolding Kommune?

Områder hvor det er tilladt at sejle

Det er tilladt at sejle med vandscooter i en mindre del af Kolding Fjord samt den del af Lillebælt som ligger nord for Stenderuphage.


Klik på kortet for at se en forstørrelse af kortet.

Sejl mindst 300 m fra kysten

Sejlads med vandscooter skal foregå mindst 300 m fra kysten, så du ikke generer badegæster, roende eller fugle- og dyrelivet.

Når vandscooteren isættes fra kysten, skal transport ud til 300 m grænsen ske vinkelret på kysten med en maksimal hastighed på 5 knob (9,3 km/t.)

Nye regler for sejlads med vandscootere trådte i kraft den 1. september 2019.

Reglerne er fastlagt i ”Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. og om lokale forskrifter om sejlads ved udlagte badeområder i badesæsonen”. Bekendtgørelsen er bedre kendt som vandscooterbekendtgørelsen.

Sydøstjyllands Politi har i reglement fra august 2019 indført lokale bestemmelser for sejlads med vandscooter og Jetski indtil 300 meter ud fra kysten.

Kommunen er tilsynsmyndighed, men foretager ikke tilsyn i "marken". Det er politiet som varetager konkrete sager om overtrædelse af reglerne.

Hvis du oplever gener fra vandscootersejlads, kan du kontakte politiet eller kommunen.

Der er forbud mod at sejle med vandscooter i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) samt i vildtreservater og fredede områder. I Kolding Kommune drejer forbuddet sig om den del af Lillebælt som ligger syd for Stenderuphage samt om den inderste del af Kolding Fjord (se kort).

Langs hele kyststrækningen er der forbud mod sejlads inden for 300 meter fra kysten.

Af hensyn til de badendes sikkerhed er der ud for kommunale badestrande forbud mod sejlads til og fra kysten. I de områder hvor det er tilladt at sejle i Kolding Fjord og Lillebælt (se kortet), vil det gælde for strandene ved Rebæk, Løverodde og Elvig høj. De andre kommunale badestrande langs kysten ved Lillebælt ligger i Natura 2000 hvor der er forbud mod sejlads hele året.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje