Skip til hoved indholdet

Kysterne

Badestrande - Badebroer - Kystbeskyttelse

    Hjem Borger Miljø, natur og klima Kysterne

Kolding Kommune har omkring 50 km kystlinje.

Koldings unikke placering i fjorden og langs den åbne kyst i Lillebælt giver gode muligheder for at nyde kyster og strande.

Kolding Kommune har omkring 50 km kystlinje. Der er 13 strækninger, hvor Kolding Kommune fører tilsyn med stranden og badevandskvaliteten. Kysterne og strandene er med til at gøre Kolding Kommune til et attraktivt sted for dig, som ønsker at udnytte de mange muligheder der er for aktiviteter ved og på vandet.

Næsten alle danske strande og kyststrækninger er åbne for offentlighedens færdsel til fods. Der er fri adgang, blot der er en smule strand mellem havet og de udnyttede arealer. Det er dog forbudt at tage ophold uden tilladelse inden for 50 meter fra private, bebyggede områder, men du må gerne passere. Adgang til kysten skal altid foregå ad offentlig vej, stier eller udyrkede arealer.

I sommerhalvåret skal hunde føres i snor.

Vær i øvrigt opmærksom på lokal skiltning, der orienterer om særlige forhold/forbud for området.

Kystfiskeri kræver ingen særlig tilladelse, men du skal betale for fisketegn. Du skal være opmærksom på lokale fiskeforbud og fiskeribestemmelser samt fredningsbestemmelser.

Der er i fiskeriloven fastsat mindstemål og fredningstider for visse fisk og krebs. Vær opmærksom på, at fisk og krebs, der er fanget i fredningstiden, eller ikke opfylder det fastsatte mindstemål, straks efter fangsten skal genudsættes i frit vand, såvidt muligt i levende tilstand. Du kan altså ikke undskylde dig med, at fisken måske var kroget så dybt, at den ville være død alligevel.

Myndigheder

Kommunerne er myndighed, hvis du ønsker at etablere kystsikring, tilladelser til almindelige åbne pælebroer og vandscootersejlads samt på badevand. Kystdirektoratet er myndighed når det drejer sig om bådlifte, større broer eller moleanlæg og nagelfaste genstande der placeres i vandet. Hvis du ønsker genstande eller tekniske anlæg placeret på strandbredden, skal du søge Naturstyrelsen om dispensation.

 

Læs mere om kysterne på Kystdirektoratets hjemmeside

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje